Dharma Zdarma

zpet_60x40

Button_195x112_dharmaProjekt Dharma-Zdarma (DZ) vznikl v roce 2005 s cílem zpřístupnit české a slovenské veřejnosti literaturu o théravádovém buddhismu formou knih pro distribuci zdarma. DZ sdružuje překladatele, jazykové a odborné korektory, grafiky a specialisty pro přípravu tisku, kteří se jako dobrovolníci podílejí na vzniku jednotlivých publikací. Důležitou součástí projektu jsou také distributoři, kteří publikace rozesílají na jednotlivá distribuční místa a jednotlivým zájemcům.

Naše firma podporuje tento projekt a podílí se na distribuci knih. Více informací o projektu naleznete na příslušných webových stránkách.