BIO výroba

zpet_60x40

BIO čaje, Bio výroba, Bio certifikace čajů, Ekologické zemědělství. Apotheke.cz, Apotheke.

„Naše zdraví přímo souvisí s kvalitou potravin, které jíme.“

Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání umělých hnojiv, ošetřujících prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují.

Při pěstování rostlin v rámci ekologického zemědělství jsou dodržovány tyto zásady:

– přísný zákaz používání umělých hnojiv a pesticidů
– přísný zákaz pěstování geneticky upravených plodin
– důraz na zdravou, úrodnou půdu a smíšené kultury plodin

 

 

Bio, Produkt ekologického zemědělství, Bio zebra, Bio list, Apotheke.cz, Apotheke.

Proč právě BIO?

Čisté životní prostředí
V ekologickém zemědělství jsme přátelští k životnímu prostředí, proto na ekofarmách žije mnohem více rostlinných a živočišných druhů. Pravidla ekologického zemědělství zakazují používání geneticky manipulovaných organismů a technologií.

Chuť
Mnoho lidí říká, že kupují biopotraviny pro jejich lepší chuť. Nejlepší světoví kuchaři vaří pouze z biopotravin. Stejně jako nejznámější londýnský hotel Ritz.

„Bio“ je chráněno zákonem
Používání termínu „ekologické zemědělství“ a označování Bio produktů je přesně stanoveno zákonem. Potraviny označené zkratkou „BIO“ či jako „Produkty ekologického zemědělství“ musí být vyrobeny z rostlin, živočichů či jejich produktů pěstova­ných, chovaných a zpracovaných podle zákona o ekologic­kém zemědělství.

Označení
Biopotraviny vyrobené v České republice jsou označeny národní bio­značkou (tzv. zelená zebra) a také kódem příslušné certifikační organizace (např. CZ-BIO-002). Všechny biopotraviny vyprodukované v EU musí být rovněž označeny evropskou bioznačkou (tzv. zelený list z hvězdiček).

 

 

 

Bio produkce certifikace, ekologické zemědělství. Apotheke.cz, Apotheke.

Jaké jsou záruky?

Každý výrobce bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací (v ČR jsou to organizace KEZ, ABCERT či Biokont), která kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství v celém procesu výroby.

18. 1. 2007 nám byl organizací ABCERT udělen první certifikát pro zpracování bylin, koření a čajů v bio kvalitě. Od té doby podléhají naše aktivity kontrolnímu procesu a na základě každoroční důkladné kontroly, vykonané společností ABCERT, je nám certifikát obnovován.

 

 

 

Zelená firma, ekologický způsob likvidace elektrospotřebičů, ohleduplná k přírodě. Apotheke.cz, Apotheke.

Zelená firma

Naše společnost, MEDIATE s. r. o., se rovněž zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a. s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Více informací o projektu Zelená firma naleznete na webových stránkách projektu.

zpet_60x40